top of page
Search

Лапароскопічна резекція при раку шлунка така ж ефективна, як і відкрита операція


Китайські онкологи провели велике дослідження, що включає дані понад 1000 пацієнтів, які в період з 2012 по 2014 роки пройшли хірургічне лікування раку шлунка. Пацієнти не отримували передопераційну (неоад'ювантну) терапію і були випадково розподілені (рандомізовані) для проведення лапароскопічної дистальної резекції шлунка (528 пацієнтів), або відкритої дистальної резекції (528 пацієнтів) з лімфодисекцією D2.

Головна мета дослідження – перевірити, чи є різниця між двома методами хірургічного втручання щодо ефективності лікування раку (5-річне виживання). 2019 року дослідники вже публікували результати свого дослідження. Тоді показники трирічного виживання без ознак захворювання склали відповідно 77% (для лапароскопічної операції) та 78% (для відкритої).

20 жовтня в Jama були опубліковані результати того ж дослідження, але на більш тривалому проміжку часу.

Так, загальна п'ятирічне виживання становило 73% у групі лапароскопії та 76% у «відкритій» групі, причому ця різниця в 3% не була статистично достовірною.

  • Для пацієнтів з пухлинами І стадії 5-річне виживання склало 90% при лапароскопії та 89% при відкритій операції.

  • Для пухлин стадії II показники склали 79% та 85% відповідно.

  • Для стадії III – 59% та 60%.

При внесенні поправок на вік, стать, індекс маси тіла, статус працездатності, супутні захворювання, розмір пухлини, гістологічні особливості та хіміотерапію різниця між двома типами хірургічного втручання взагалі виявлялася статистично незначною.

Це означає, що лапароскопічна резекція шлунка є не менш ефективною, ніж відкрита операція. Втім, цей висновок потребує одного застереження, яке, до речі, роблять і автори дослідження. Такі результати є релевантними лише в тому випадку, коли операцію робить висококваліфікований хірург у «великих спеціалізованих центрах». Навряд чи ці результати можна проектувати на усіх без винятку хірургів, не роблячи поправок на рівень їхньої підготовки.

0 views0 comments

Comments


bottom of page